ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 เมษายน 2561
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

มทร.อีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ว สนใจสมัคร คลิก http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.oapr.rmuti.ac.th/

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป

– ประกาศและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

– วิธีการสมัครคลิกที่นี่

– สมัครคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel. 044-233000 ต่อ 2735

ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3

ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3

สถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3 และสถานประกอบการที่สนใจรับผู้จบฝึกอบรมในสาขาแม่พิมพ์ T3

 

 

Download เอกสารรายละเอียด กรุณาคลิก

Download ใบสมัคร กรุณาคลิก

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ระบบโควตา

รับสมัคร           วันที่ 1-14 ธันวาคม 2560

สอบข้อเขียน       วันที่ 23 ธันวาคม 2560

สอบสัมภาษณ์     วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบ   วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  2-10 มกราคม 2561

รายงานตัวนักศึกษา    วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

2. ระบบรับตรง

รับสมัคร          วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561

สอบข้อเขียน      วันที่ 9-10 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์    วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์   วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ      วันที่ 27 มีนาคม 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  29 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

รายงานตัวนักศึกษา     วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม    กรุณา คลิก

ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดปฏิทิน
https://www.rmuti.ac.th/managenews/attash/6fe85cd968a54650c234c8d2b560a73c-20171020-1-0951-7514..pdf

Page 1 of 212