ร่วมประดิษฐ์กระทงเข้าประกวด

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาด ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ร่วมประดิษฐ์กระทงร่วมประกวดในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560