โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด หัวข้อ การจัดแสดงสินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 และเพื่อเสริมสร้าทักษะให้กับนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาการตลาดในการปฏิบัติงานด้านการตลาด