ศึกษาดูงาน สนง.กรมการศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกรมการศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด