รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดปฏิทิน
https://www.rmuti.ac.th/managenews/attash/6fe85cd968a54650c234c8d2b560a73c-20171020-1-0951-7514..pdf